logo
logo
0613 824 661
 
PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 4, Lê Quý Đôn, P.Tân Hiệp, TP Biên Hòa, Đồng Nai.
ĐT: 0613 824 661

Email: phongkhtc@dnpu.edu.vn

Phòng Kế hoạch Tài chính - Trường Đại học Đồng Nai 10,9587234892794 106,861996650696 16